Stein Mathisen

Styreleder

Kristoffer Lycke Amundsen

Styremedlem

Ingebjørg Ittelin

Styremedlem

Pål Johnsen

Nestleder

Henrik Seppola Larsen

Styremedlem

Veronica Wiik

Styremedlem

Lars H. Engerengen

Styremedlem

Ole Stian Søiseth

Vara