Stein Mathisen

Styreleder

Kristoffer Lycke Amundsen

Styremedlem

Ingebjørn ittelin

Styremedlem

Pål Johnsen

Nestleder

Henrik Seppola Larsen

Styremedlem

Veronica wik

Styremedlem

Lars Engerengen

Marketing sport

Ole Stian Søiseth

Vara