Sakte og sikkert starter vi klubbdriften igjen – endelig!

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Fotballtilbudet til IL Norild er startet opp for de fleste årsklasser og senior. Det er enda usikkert om det blir åpnet for seriespill i år, men vi planlegger for at det blir oppstart i tidlig i august i alle årsklasser.

Gjennomgang av årsregnskapet

Styret oppsummerte klubbdriften og status etter corona-pausen på møtet 18 juni. Kort oppsummert fra møtet:

  • Baneforholdene på stadion må utbedres betydelig etter vinteren. Dette søkes løst i samarbeid med kommunen i sommer.
  • Sportslig tilbud gjennomføres på stadion i samsvar med anbefalte smitteverntiltak. Styret ber alle være oppmerksom på opplysningsskilt på banen. Eventuelle avvik rapporteres til post@ilnorild.no
  • Klubbøkonomien er solid etter et godt resultat i 2019.
  • Styret sjekker muligheten for en felles klubbtur og treningssamling til Rovaniemi i august. Målet er å etablere samarbeid med klubber der.
  • Det er inngått samarbeid med Vadsø videregående skole på utvikle eSport, FIFA efotball.
  • Norild Media sine ildsjeler har utviklet et fotball fantasymanager spill for 4. divisjon, Finnmarksserien. Styret støtter Fantasy Finnmark og tilbyr hjelp til profilering på klubbens mediaplattformer.
  • Årsmøtet 2020 avholdes på Norildhuset i uke 36.
Styret i aksjon

Stein Mathisen
styreleder

Legg igjen en kommentar

Latest posts