4.divisjon 2023 – infomøte 11.januar kl. 21:00

Seniorfotballen i klubben er i et generasjonsskifte. Styret vil prioritere tiltak og tilbud tilpasset behovet som er i overgangen fra ungdoms til seniorfotball. 

Målet er å ha en spillergruppe på min 20 personer, hovedsaklig unge spillere, samt mer erfarne som kan sikre rett kvalitet i utviklingsarbeidet. Innen 2025 skal vi vinne finnmarksserien og delta i allnorsk seriespill i 2026. 

Vi ønsker dialog med interesserte som kunne delta i dette utviklingsarbeidet. Både som trenere, tilretteleggere, organisatorer mm. 

Vi vil innkalle til møte med 4 div gruppa onsdag 11.januar der vi informerer om satsingen og ber om innspill på organisering. Her vil vi oppfordre spillerne til å snakke med mulige interesserte som vil være med i et solid og lærerikt utviklingsarbeid. 

Publisert

Stikkord: