Medlemskontigent og treningsavgift

Da håper vi på velvillighet fra alle klubbens medlemmer, trenere, foreldrekontakter og foresatte, for at innbetalingene kan skje mest mulig uten purringer. På den måten blir det enklere arbeid for de frivillige som har påtatt seg jobben med økonomien. Treningsavgiften sendt ut, og vi sender også eventuelle purringer ut hva gjelder medlemskontingenten. Trenerne må minne hele gruppa deres på dette,…